Плащане

  1. резервационна сума в размер на 5 % при подписване на Резервационен договор;
  2. първа вноска в размер на 30 % при подписване на Предварителен договор;
  3. втора вноска в размер на 30 % при достигане котата на апартамента;
  4. трета вноска в размер на 25 % при издаване на Акт Образец 15;
  5. четвърта вноска в размер на 10 % при издаване на Акт Образец 16;